info@huysmansbvba.be | +32 477 28 19 69

GROND & TUINWERKEN
AFBRAAK WERKEN
RIOLERINGSWERKEN
NIVELLERINGSWERKEN

Huysmans BVBA uit Kapelle-op-den-Bos is de specialist in Grond & Sloopwerken

U kan op ons een beroep doen voor kleine of grote en moeilijkere sloopwerken
zowel als particulier, als hoofdaannemer of als onderaannemer

Grond & Tuinwerken

Van uitgravingen tot aanleveren van grond en nivelleren van terreinen tot plaatsen van waterputten en dergelijke.

Afbraakwerken

Zowel binnen als buiten afbraakwerken, strippen van woningen en het slopen van grotere gebouwen.

Rioleringswerken

Rioleringswerken, plaatsen en waterdicht maken van beerputten en het plaatsen of opmetsen van putdeksels.